US National Flag - US Presence     German National Flag - German Presence

 Canadian National Flag - Canadian Presence     British National Flag - British Presence  

French National Flag - French Presence     Spanish National Flag - Spanish Presence

Swiss National Flag - Swiss Presence     Swedish National Flag - Swedish Presence

Brasilian National Flag - Brasilian Presence     Venezuellan National Flag - Venezuellan Presence

Finnish National Flag - Finnish Presence     Danish National Flag - Danish Presence

F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International. Deşarj Sözlük   


Chinese National Flag - Chinese Presence     Russian National Flag - Russian Presence

Japanese National Flag - Japanese Presence     Turkish National Flag - Turkish Presence

Saudi Arabian National Flag - Saudi Arabian Presence     United Arab Emirates Flag - United Arab Emirates Presence

Kuwaitian Flag - Kuwaitian Presence     Indian Flag - Indian Presence

Malaysian Flag - Malaysian Presence     Singapore Flag - Singapore Presence

 

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Recent 2008-2007.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics Current Mutations 2007-2006.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics Press Releases 2006-2005.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics News 2005-2000.       Deniz Sar's Cultural Genetics and Corporate Genetics Media 1999-1980.

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2012-2013.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2011-2012.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2010-2011.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2009-2010.       Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Media 2008-2009.

F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

 

® Trademark exclusively owned by Mr. Deniz Sar since 1968. All rights are reserved in USA and worldwide.

 

 

Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - The Path to a Historic Science of Sciences - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Gigantic Accomplishments of Historic Nature - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Historic General Theories - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - International Applications of Historic General Theories - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Global Applications of Historic General Theories - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Breathtaking Accomplishments, Breathtaking Diagnoses - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Breathtaking Conclusions of Historic Magnitude - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Groundbreaking Entities, Companies, Research Platforms - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Profectus Imperatrix il Mundi - 1980 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Streams of Brilliance in Solving the Unsolvable - 1960 - Present
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of the Transatlantic State of Israel ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of the European States of Israel ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of the European Union of Israel ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Cultural Genetic™ Anatomy of a Covert Anatolian State of Israel  ©
 
 
Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar - Siyon Güdümündeki bir Anadolu İsrail Devleti'nin Kültürel Genetik™ Anatomisi ©
 

Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Teknolojileri, Sayın F. Deniz Şar'ın kurucusu olduğu Deniz Sar's Cultural Genetics™ and Corporate Genetics™ Group International bünyesindeki Cultural Genetics Technologies™ Corporation, USA isimli uluslararası birimin oluşturageldiği ve tüm kavram, konsept, sistem ve genel teorileri 1980 senesinden itibaren tamamen Sayın F. Deniz Şar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürün ve uygulamalarının Türkiye'deki ve Türkçe'deki ifadesidir.

"Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarını tarihte ilk kez 1980 yılında telaffuz ederek, keza tarihte ilk kez, olağanüstü bir öneme haiz Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi gibi düşünce abidelerini geliştiren, Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Teknolojileri Gurubunun kurucusu Sayın F. Deniz Şar’ın kendi tabiriyle söylemek gerekirse, Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve onun bir ünitesini oluşturan Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi, Komplex Kültürel Sistemlerin { E=mc² }’sini tanımlar. Deniz Şar’ın Kültürel Genetik™ Genel Teorisi, Kültür’ü, kesin bir matematik, hatta algoritmik ifade olarak ele alır. Onun Kültürel Genetik™ Genel Teorisi kapsamında ve onun açıklamaları ışığında görüyoruz ki, kağıt üstünde pek bir zararsız görünen o matematik, ya da algoritmik ifadeler zinciri, dünya ve insanlık tarihinde, gelmiş geçmiş en ileri ve en tehlikeli rekabet silahlarından birini oluşturmaktadır. İşte, Kültürel Genetik™ Genel Teorisi, bu muhteşem silahın hem anatomisini, hem değişim dinamiklerini, hem de, kullanım kılavuzunu, insanlığa ilk kez genel geçerli kavram, kural, denklem ve ifadelerle açıklayan ve her zaman, her yerde ve her şart altında geçerli, kullanılabilir ve kanıtlanmış bir dizi hipotezler zinciri ile bilimsel anlamda kainat kusursuzluğunu çağrıştıran bir titizlikle yapılandıran, insanlık tarihi için Newton, Einstein, Bernoulli, Freud gibi örneklerin yanında dahi inanılması güç bir başarı anıtı olarak görülebilecek bir olaydır." ...
F. Deniz Şar: Dünyayı Değiştirecek Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları -
Kültürel Genetik™ Genel Teorisi'ne Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Kültürel Genetik™ Yayınları, Cultural Genetics™ Press, New York, USA.
F. Deniz Sar: Elementary Building Blocks of a Revolutionary General Theory Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics™ and Their Relevance for Turkey, Special Edition, Cultural Genetics Press, New York, 2005.

Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları burada ifade edilen kontext itibarı ile tarihte ilk kez 1980 yılında Sayın F. Deniz Şar tarafından Berlin'de kullanılarak dünyaya tanıtıldı. O tarihten itibaren, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarının ve bu kavramlarla ilgili, F. Deniz Şar'ın türeterek kullandığı tüm alt kavram, konsept, sistem ve markaların tüm telif ve marka hakları, bizzat Sayın F. Deniz Şar'a ve onun muhtelif ülkelerdeki şirketlerine ya da ana hisseleri keza  F. Deniz Şar'ın olan sair bazı önemli yatırım guruplarına aittir.

F. Deniz Sar: Kulturgenetik (TM) und Unternehmensgenetik (TM), Berlin, 1980.    F. Deniz Sar: Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM), Berlin, 1980.

Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarını dünyaya ilk kez tanıttığı 1980 yılından itibaren, Sayın F. Deniz Şar, hayati önemdeki bir çok husus yanısıra, tarihte ilk kez kendisinin türeterek kullandığı Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavram ve araştırmalarını daha da ileri götürerek, 1998 ve 1999 yıllarında, Amerika'da, keza tarihi bir ilk olarak Kültürel Genetik™ Genel Teorisi'ni ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi'ni geliştirdi

Sayın F. Deniz Şar'ın insanlık tarihinde bir ilk olarak geliştirdiği bu muhteşem Genel Teoriler, gördükleri inanılmaz ilgi üzerine daha sonraki yıllarda Amerika'da defalarca yayınlandı  

  Deniz Sar: General Theory of Cultural Genetics (TM), Cultural Genetics Press (TM), New York, 2003.     Deniz Sar: Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics (TM) and Their Relevance for Turkey as a Developing Country, Cultural Genetics Press (TM), New York, 2005.     Deniz Sar: Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics (TM) and Their Relevance for Turkey as a Developing Country, Foreign Language Edition, Cultural Genetics Press (TM), New York, 2005.  

Sayın F. Deniz Şar'ın insanlık tarihinde bir ilk olarak geliştirdiği ve yayınladığı tarihi Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi'nin önemi, ancak Newton, Einstein ve Freud gibi dev dahilerin düşünce hayatımıza etkisi ile ölçülebilir.  

      F. Deniz Sar: Kulturgenetik (TM) und Unternehmensgenetik (TM), Berlin, 1981.    F. Deniz Sar: Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM), Berlin, 1981.     

İşte, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Teknolojileri, Sayın F. Deniz Şar'ın insanlık tarihinde bir ilk olarak geliştirdiği  ve Amerika'da yayınladığı, Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi gibi bilimsel düşünce ve analiz abideleri üzerine bina edilen ve milyarlarca dolarlık uygulama alanlarına yönelen, çağımızın en gelişmiş teknolojilerini ifade eder.  

Copyright - F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Marka ve Telif - 1968.   F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Şirketler Gurubu - Kültürel Genetik (TM) - Resmi Marka Tescil Belgesi.   Copyright - F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Marka ve Telif - 1968.

Tüm kavram, konsept, sistem ve genel teorileri 1980 senesinden itibaren tamamen Sayın F. Deniz Şar tarafından geliştirilen bu milyarlarca dolarlık yüksek teknoloji ürün ve uygulamaları, tüm dünyada, çağımızın ve geleceğin şaheserleri arasında sayılmaktadır.

Sayın F. Deniz Şar'a tahsil ve iş hayatındaki inanılmaz başarılarından ötürü bir çok kez ingilizce, almanca, ispanyolca ve türkçe onur ve taltif plaketleri verildi. Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavram, konsept, teknoloji ve genel teorilerini 1980 senesinden beri Berlin'den başlayarak geliştiren ve yepyeni bir düşünce endüstrisinin doğuşuna öncülük eden Sayın F. Deniz Şar'ın ilk okuldan beri aldığı sınıf ve okul birincilikleri, 980 sayfa ve 5 ciltten oluşan ödüllü tezleri, çeşitli ülkelerde kurduğu şirketleri, onu dünyanın en iyileri arasına sokmakta.
F. Deniz Şar bir dizi imtihan sonucu 1 milyon şeçkin öğrenci arasında 3. gelerek bir yetenek bursu ile yurt dışında okumuştu. O tarihten bu yana Sayın F. Deniz Şar'a çeşitli ülkelerde sayısız başarı ödülü verildi.
Sayın F. Deniz Şar şu ana kadar yüzlerce uluslararası şirket, kurum ve kuruluşa en üst düzey stratejik yeniden yapılandırma ve stratejik yatırım hizmeti verdi.
Sayın F. Deniz Şar kendi uzmanlık alanlarında dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor. Sayın F. Deniz Şar milyarlarca dolarlık yepyeni bir düşünce endüstrisinin kurucusu olarak mütalaa ediliyor. Uluslararası bir franchising ağının ve yepyeni bir endüstrinin beyni ve finansörü.
...

İnsanlık tarihindeki ilk Kültürel Genetik Teknolojileri™ ve Kurumsal Genetik Teknolojileri™ sistem ve uygulamaları ilk kez F. Deniz Şar tarafından 1984 senesinde Berlin'de geliştirildi. Daha sonra, keza Sayın F. Deniz Şar tarafından geliştirilen tarihi Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi üzerine bina edilen bu teknolojilerin daha gelişmiş şekil ve türleri, Sayın F. Deniz Şar'ın 1999 yılından itibaren Amerika'da dünyanın ilk ve tek Kültürel Genetik Teknolojileri™ ve Kurumsal Genetik Teknolojileri™ şirket ve guruplarını kurmasına yol açtı.

 Deniz Sar - Deniz Şar - Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Bilim Dallarının Dünyadaki Kurucusu.

  

Deniz Sar's Cultural Genetics™ and Corporate Genetics™ Group International bünyesindeki Cultural Genetics Technologies™ Corporation, USA tarafından dünyaya ilk kez tanıtılan bazı önemli yayın, forum, sistem ve traininglerin lanse edildiği bir toplantıda, yabancı bir gurup iş adamı ve yatırımcı tarafından, Sayın F. Deniz Şar'a tahsil ve iş hayatındaki inanılmaz başarılarından ötürü ingilizce, almanca ve ispanyolca onur ve taltif plaketleri verildi. Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavram, konsept, teknoloji ve genel teorilerini 1980 senesinden beri Berlin'den başlayarak geliştiren ve yepyeni bir düşünce endüstrisinin doğuşuna öncülük eden Sayın F. Deniz Şar'ın ilk okuldan beri aldığı sınıf ve okul birincilikleri, 980 sayfa ve 5 ciltten oluşan ödüllü tezleri, çeşitli ülkelerde kurduğu şirketleri, onu dünyanın en iyileri arasına sokmakta. F. Deniz Şar bir dizi imtihan sonucu 1 milyon şeçkin öğrenci arasında 3. gelerek bir yetenek bursu ile yurt dışında okumuştu. O tarihten bu yana Sayın F. Deniz Şar'a çeşitli ülkelerde sayısız başarı ödülü verildi. Sayın F. Deniz Şar şu ana kadar yüzlerce uluslararası şirket, kurum ve kuruluşa en üst düzey stratejik yeniden yapılandırma ve stratejik yatırım hizmeti verdi. Sayın F. Deniz Şar kendi uzmanlık alanlarında dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor. Sayın F. Deniz Şar milyarlarca dolarlık yepyeni bir düşünce endüstrisinin kurucusu olarak mütalaa ediliyor. Uluslararası bir franchising ağının ve yepyeni bir endüstrinin beyni ve finansörü. Kendisine sorulduğunda, giderek artan sıklıkta aldığı bu ödül ve taltiflerden memnuniyetini dile getiriyor ve şöyle ekliyor: 'Elbette tüm bunlardan çok mutluyum, zaten insanlığın ne bu günü ne de geleceği, hiç bir surette, en son anlayanların insafına bırakılamaz diye düşünüyorum'. ...

Akıllara durgunluk veren, bu tarihi ilkler serisini daha yeni başlamış addedebiliriz. Nefes kesici nitelikteki bu tarihi gelişmeleri izlemeye devam ediniz.

25 seneyi aşan bu inanılmaz çalışma ve tarihi başarılar esnasında Sayın F. Deniz Şar, ne Türkiye'den, ne de Türk olduğunu söyleyen kimseden en ufak bir destek ya da yardım görmedi. Aksine, Türk kimliği içine gizlenen ve esasen, tıpkı Osmanlı'yı çökerttikleri gibi, Türkiye'yi de yok etmekten başka bir şey düşünmeyen muhtelif doğrultu ve mihraklara ait çeteler, Sayın F. Deniz Şar'ın yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm çalışma ve girişimlerini mütemadiyen sekteye uğratmaya çalıştılar ve her seferinde de tarafımızca bozguna uğratıldılar.

F. Deniz Şar ismi uluslararası alanda 20 küsur yılı aşkın bir süredir yürüttüğü Top-Management Consulting yani En Üst Düzey Yönetim Danışmanlığı ve Yeniden Yapılandırma Projeleri ve keza 20 küsur yıldır 10 kadar şirketin Genel Müdürü ya da Yönetim Kurulu Başkanı olmasının yanısıra, ilk kez 1980 senesinde tarihi bir ilk olarak kendisinin telaffuz ederek kullandığı ve daha sonra da keza tarihi birer ilk olarak kendi yayınevleri Cultural Genetics™ Press ve Corporate Genetics™ Press vasıtasıyla uluslararası olarak yayınladığı tarihi Cultural Genetics™ yani Kültürel Genetik™ ve Corporate Genetics™ yani Kurumsal Genetik™ Kavram ve Genel Teorileri ile birlikte anılmaktadır. Bugün bu tarihi Genel Teoriler yabancı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. ...
Ancak, F. Deniz Şar ismi aynı zamanda 1999 yılından itibaren Uluslararası Siyonizmin Türkiye ve benzeri ülkelerde finanse ettiği ve örtülü olarak oynadığı rol ve amaçların deşifresi üzerine verdiği seminer, konferans ve çalışmalar ile ilgili olarak da anılmaya ve özellikle de bunların Türkiye’yi örtülü olarak ve içerden ele geçiren Sabetaycı ya da  Sair Dönme Takiyyecisi Gizli Yahudi kesimlerle ilişkisini deşifre eden tarzda anılmaya başlanmıştır. Kendisinin bu konular üzerine yürüttüğü çalışmalar ve deşifre ettiği  içerik ve sonuçlar nefes kesici niteliktedir. ...
Türkiye’deki bu Sabetaycı ya da  Sair Dönme Takiyyecisi Gizli Yahudi kesimlerle ilgili örtülü ele geçirilişle ilgili olarak F. Deniz Şar’ın verdiği seminer ve konferanslarına ve hatta Traininglerine de konu olan ve yayınladığı 10 kadar kitap ve elektronik kitap mevcuttur ve bunlar bilinmekte ve dolayısıyla da kendisinin aynı mihraklar tarafından durmadan ve her fırsatta karalanmaya çalışılması için fırsat ve sebep teşkil etmektedir. ...

Sayın Deniz Şar'ın 1980 senesinden beri üzerinde çalışarak, 1999 yılında Amerika'da  tamamladığı, tarihi önemdeki Kültürel Genetik™ Genel Teorisi (F. Deniz Sar, Cultural Genetics Press™, New York, 2003) ve aynı önemdeki Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi (F. Deniz Sar, Cultural Genetics Press™, New York, 2005), toplam 13 cilt ve 7 kitaptan oluşan tarihi küllüyatı ile birlikte Türkiye'yi her yönüyle hedef alan bu gizli istilanın derin antolojisini bilimsel ve matematik anlamda deşifre etmekte ve binlerce yıllık dehşetengiz bir toplumsal ihanetin tabiat kanunları tarzındaki algoritmik isbatını sunmaktadır.

F. Deniz Sar, New York, 2001-2008.

09/2009 · Dünyayı ilk kez 1980 senesinde Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları ile tanıştıran, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Bilim Dallarının kurucusu, Deniz Sar's Cultural Genetics™ and Corporate Genetics™ Group International ya da Türkçe ismiyle Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubu'nun Başkanı, Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu'nun Onursal Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın uluslararası olarak ingilizce yayınlanan ve 13 cilt, 7 kitaptan oluşan tarihi Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Genel Teorileri'nden sonra, ilk kez keza çığır açıcı birer tarihi ilkten oluşan 8 yeni ve Türkçe kitabı daha yayınlandı ve başkanlığını Sayın F. Deniz Şar'ın yürüttüğü Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubu'nun oluşturduğu satış kanal ve siteleri vasıtasıyla tüm dünyada 3 ayrı dilde satışa sunuldu.
07/2009 · Dünyayı ilk kez 1980 senesinde Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları ile tanıştıran, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Bilim Dallarının kurucusu, Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubunun Başkanı, Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu'nun Onursal Başkanı Sayın F. Deniz Şar, bir kez daha yayınladığı uluslararası bir basın bildirisinde, Amerika'yı ve dünyayı saran ve kendilerinin 10 küsur sene öncesinden itibaren bas bas bağırarak ilan ettikleri dehşetengiz krizin, menşe itibarıyla ekonomik değil, Kültürel Genetik™ olduğunu ve ancak, tarihi bir ilk olarak yayınladığı Kültürel Genetik™ Genel Teorisi bünyesinde yapılandırdığı Kültürel Genetik™ enstrumanlarla tedavi edilebileceğini ve giderilebileceğini savundu.
03/2008 · Dünyayı ilk kez 1980 senesinde Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları ile tanıştıran, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Bilim Dallarının kurucusu, Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubunun Başkanı, Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu'nun Onursal Başkanı Sayın F. Deniz Şar, masonik kıytırıkzade çetelerinin tüm desinformasyon ve engellemelerine rağmen tüm dünyadaki bütün proje ve çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ve bu arada da Uluslararası Kültürel Genetik™ Üniversitesi ve Uluslararası Kurumsal Genetik™ Üniversitesi Gurur Projelerinin tamamlanarak tüm dünyada kayıt başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
02/2008 · Dünyayı ilk kez 1980 senesinde Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramları ile tanıştıran, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Bilim Dallarının kurucusu, Uluslararası Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Araştırma ve Teknolojileri Gurubunun Başkanı ve Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu'nun Onursal Başkanı Sayın F. Deniz Şar, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ muhteviyat, Genel Teori ve 1980 yılından beri 13 cilt 7 ingilizce kitap ve yüzlerce uluslararası konferansla tüm dünyaya tanıttığı bu muhteşem Bilim Dallarının, çoğu Sabetaycı ya da Sair Dönme Takiyyecisi Gizli Yahudiler'den oluşan Masonik Kıytırıkzade Çeteleri'nin zorla ve ısrarla oluşturmaya çalıştığı intibağın aksine, Memetik isimli bir olgu ya da içerik ile hiç bir ilgisinin bulunmadığı hususunun bir kez daha altını çizdi.
İlk kez 1980 yılında oluşturarak, o zamandan beri de son derece gelişkin birer Bilim Dalı içerik, metod ve hüviyetine kavuşturduğu
Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ öğretisinin, çoğu Sabetaycı ya da Sair Dönme Takiyyecisi Gizli Yahudiler'den oluşan Masonik Kıytırıkzade Çeteleri'ni ve onların çeşitli tarz ve şekildeki piyonik uzantılarını, Suç Üstü Deşifre Etme potensiyal ve yetisi nedeniyle, bu çetevari Bozguncular ve Gerçeği Örtenler Güruhu tarafından sabote edilmeye ve gelişim ve yayılımının engellenmeye çalışıldığını belirten F. Deniz Şar, tüm bu desinformasyon, yanıltma, gerçeği örtme ve psikolojik savaş stratejemlerinin, kendilerince hem Türkiye'de, hem de tüm dünyada mutemadiyen etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
İnsanları ve insanlığı, kendilerine yalan haber, buz dolabı, porno ve prezervatif satarak ve binlerce yıldır sevgi, kardeşlik ve eşitlik martavalı suretiyle köleleştiren bu sanal piramit kalfalarından sakınmaya çağıran F. Deniz Şar, insanların kendi hapishanelerini oluşturan bu sanal piramitleri kendilerinin finanse ettiği ve bu uğursuz inşaya bir de işçilik ve taşeronluk yaptığı konusunda uyardı.

Görebilen gözlerce bugün bakıldığındaiş dünyasını oluşturan holdinglerin neredeyse tümü, bankacılık, basın, medya, reklam, ticaret , üretim, sigorta, telekommunikasyon, inşaat, emlak, sağlık, tekstil, eğlence ve temsilcilik sektörlerinin neredeyse tamamı, yurt içi ve yurt dışındaki sözde sivil toplum örgütlerinin önemli bir bölümü, üniversitelerin önemli bir bölümü, yargı ve adalet mekanizmasının bazı bölümleri, siyasi partilerin yanısıra sair sivil ve resmi dairelerin önemli bir bölümü sözkonusu truva atı vari bu çetelerin dolaylı ya da dolaysız olarak ya elinde ya da en kesif şekliyle etkisindedir.

Tıpkı Osmanlı'yı çökerttikleri gibi, Türkiye'yi de yok etmekten başka bir şey düşünmeyen muhtelif doğrultu ve mihraklara ait bu Sabataycı ve Sair Dönme Takiyecisi tarikat ve çeteler, 20 yılı aşkın bir süredir, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm çalışma ve girişimlerimizi mütemadiyen sekteye uğratmaya çalıştılar ve halen de çalışmaktadırlar. Sabataycı ve Sair Dönme Takiyecisi bu tarikat ve çeteler, yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gösteren tüm sair vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve müteşebbislerimiz için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. ...
Kendilerine yüzyıllardır gösterilen hoşgörü ve misavirperverlik sonucu
iş dünyasını oluşturan holdinglerin neredeyse tümü, bankacılık, basın, medya, reklam, ticaret , üretim, sigorta, telekommunikasyon, inşaat, emlak, sağlık, tekstil, eğlence ve temsilcilik sektörlerinin neredeyse tamamı, yurt içi ve yurt dışındaki sözde sivil toplum örgütlerinin önemli bir bölümü, üniversitelerin önemli bir bölümü, yargı ve adalet mekanizmasının bazı bölümleri, siyasi partilerin yanısıra sair sivil ve resmi dairelerin önemli bir bölümü sözkonusu truva atı vari bu çetelerin dolaylı ya da dolaysız olarak ya elinde ya da en kesif şekliyle etkisindedir. İşte mütecessis utanmazlıkları ve edepsiz cesaretleri buradan kaynaklanmaktadır. ...
Kendi kutsal metinlerimizde, gerçeği örtenler ve bozguncular olarak nitelendirilen bu iptidai ve zehirli güruh,
20 yılı aşkın bir süredir bilfiil  yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarımız sonucu düşürdüğümüz maskelerinin telaşını yaşamaktadır. Tarihte içerden yok ettikleri son Türk devleti, Osmanlı İmparatorluğu olacaktır, Türkiye Cumhuriyeti değil. ...
Kendi kutsal metinlerimizde, gerçeği örtenler ve bozguncular olarak nitelendirilen bu Sabataycı ve ve Sair Dönme Takiyecisi tarikat ve çeteler güruhunun, Türkiye'de sahnelediği son bozgunculuk ve soygun tezgahı, büyük ölçüde tekelleşerek ele geçirdiği basın, medya ve yayıncılık vasıtasıyla organize olarak yürüttüğü Marka ve Telif Hakkı ihlalleridir. Gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. ...
Bu utanmaz ve edepsiz Sabataycı ve Sair Dönme Takiyecisi tarikat ve çeteler güruhunun yapacağı en doğru şey, tarihteki gemilerine binip, geldikleri yere geri dönmektir. ...

İşte, çeteci bu truva atı güruhu, tüm sansürleri, yalan-dolanları, psikolojik savaş siteleri, telif ve marka ihlalleri, siyah ve gri propagandaları ile Sayın Deniz Şar'ın kurumsal ve toplumsal çalışmalarına, tüm dünyada yayınlanan kitaplarına, toplam 13 cilt ve 7 kitaptan oluşan tarihi önemdeki Genel Teorileri'ne ve elbetteki aynı zamanda Sayın Deniz Şar tarafından geliştirilen tarihi Kültürel Genetik Teknolojileri™ ve Kurumsal Genetik Teknolojileri™ 'ne bu nedenle saldırmakta, bu tarihi çaba, ürün, hizmet ve bilimsel yayınların etkisini geçiştirmeye çalışmaktadır.
 
Sabataycı ya da Sair Dönme Takiyecisi bazı tarikat ve çetelerin en önemli özelliklerinden biri de kendilerinden olanları ve birbirlerini kayıtsız şartsız tutmak, övmek, yüceltmek ve kendilerinden olmayanları ise, kayıtsız şartsız kötülemek, yermek ve yok etmeye çalışmak üzerine kuruludur. Özenle örtmeye, saklamaya çalıştıkları muharrif din öğretileri, başka ırk ve kültürlerden olanları insan olarak dahi görmedikleri için, onlara bunu emreder. Ancak, bu tarz ve derinlikteki bir kötülüğün sürdürülebilmesi için, bu zehirli güruhun ve tarihin derinliklerinden süzülüp gelen kıytırıkzade metodlarının kayıtsız şartsız gizli kalması ve kesinlikle açığa çıkmaması gerekir. ...
Binlerce yıldır, gerçeği örtmekle ve gerçeği tahrif etmekle tanınan Sabataycı ya da sair dönme takiyecisi bu bozguncular, başta boyalı basın ve düdüklü medya olmak üzere, yanlızca iş dünyasını değil, devletin de en önemli ve en can alıcı mevki ve kadrolarını dolaylı ya da dolaysız olarak ele geçirmiş, ya da mümkün olan en kesif şekliyle, etki altına almışlardır. İşte bu nedenle, gerçekler yerine, gerçeği örten bir takım
yel değirmenleri peşinde koşmaya sürüklenmek istenmektedir toplum. ...
İşte bu nedenle, bu uğursuz ve soysuz derin gerçekleri ortaya çıkaran, ya da çıkarabilecek her kurum, kuruluş, şahıs ve çalışma, Sabataycı ve sair dönme takiyecisi bu bozguncular tarafından kötülenmeye, geciktirilmeye ve çeşitli uyduruk psikolojik savaş enstruman ve hileleri ile yıpratılmaya çalışılmaktadır. ...
Bu zehirli ve iptidai güruh ve aşağılık emelleri ile, birincil öncelikler kategorisinde behemehal hesaplaşılmadığı takdirde, hem Türklerin, hem de Türkiye'nin akıbet ve geleceği, bugüne dek hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike ve tehdit altındadır. ...

Türkiye'deki araştırma ve incelemelerimiz, bu ülkedeki Marka ve Telif Hakkı ihlallerinin ve yolsuzlukların büyük bir çoğunun, Sabataycı ve Sair Dönme Takiyecisi bazı tarikat ve çeteler tarafından organize ve koordine edilerek, son derece planlı bir uygulama sistematiği ile sahneye konduğunu göstermektedir. Türkiye'de yaşanan banker rezaletlerinin, banka hortumculuklarının, özelleştirmeler esnasında yaşanan muhtelif yolsuzluk ve rezaletlerin ve elbette sair bir çok iptidailiğin altında, Sabataycı ve Sair Dönme Takiyecisi bazı tarikat ve çetelerin faaliyet ve Kültür Genleri™ yatmaktadır. Bu zehirli Kültür Genleri™, inşa etmeyi ya da iş birliğini değil, kendilerinden olmayan her şeyi imha etmeyi öngörmektedir, dolayısı ile, hem kendisi, hem de tüm insanlık için zararlı ve tehlikelidir. ...

İşte, yukarıda sözü geçen bu tarihi başarılar, tarafımızca tüm aktör ve ayrıntılarıyla bilinen tüm bu çok uluslu, çok merkezli ve çok yöreli truva atı çetelerine rağmen elde edilmiştir. Eğer iyilerden ve iyiliklerden yana iseniz, bizi bu çetelere karşı desteklemeye devam ediniz.

 

Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Ülke ve Şirket Yönetimi Üzerine İbret Yazıları - Ekonomi, Özelleştirme, Yönetim, Kültür, Din ve Adalet Üzerine Düşünceler. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.            Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Senaryo: İhanet ve Komplo - Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.
Gateway to Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International Contacts.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. Gateway to F. Deniz Sar's Historic Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Assignments.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. Gateway to F. Deniz Sar's Historic Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Services.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. Gateway to F. Deniz Sar's Historic Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Applications. Sayın F. Deniz Şar'ın Tarihi Kitaplarını Hemen Buradan Alabilirsiniz. F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanan Bilimsel Kitaplarına Geçiş Noktası.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanmış Olan Bilimsel Kitaplarını İçeren Webinarlara Geçiş Noktası.F. Deniz Sar, Deniz Şar, Historic Logo, Copyright, 1968. F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanmış Olan Bilimsel Kitaplarını İçeren Live Seminarlara Geçiş Noktası.F. Deniz Şar'ın Tarihi Önemdeki Teşhislerini Oluşturan ve Uluslararası Kapsamda Yayınlanan Bilimsel Kitaplarına Geçiş Noktası.
Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Tarihi Bir İlk Olarak Konkatanasyon Analizi - Metod, Teknik, Uygulama, Örnek ve Şifreleri. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.            Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubul Başkanı Sayın F. Deniz Şar'ın tarihi kitaplarından biri: Kültürel Genetik (TM) Deşifre - Bağrımızdaki Zehirli Bir Yılanın Kültürel Genetik (TM) Deşifresi. Direkt Sipariş Hattı: +1 406 466 4527  9 am and 5 pm US Eastern Time.

 

F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

 Home  Einstein  Giriş  Misyon  Uygulamalar  Hizmetler  Çekirdek  Kitaplar  Konferanslar  Çıkış Noktası   Görsel 

 

Kültürel Genetik™  Kurumsal Genetik™  Kültürel Genetik Teknolojileri™  Kurumsal Genetik Teknolojileri™  F. Deniz Şar

 

 Kültürel Genetik Yayınları™ Kurumsal Genetik Yayınları™ Kültürel Genetik Araştırmaları™  Siteplanı  I  Forumlar  İletişim

Kültürel Genetik™, Kurumsal Genetik™, Cultural Genetics™, Corporate Genetics™, Cultural Genetics Technologies™ ve adı geçen tüm sair isimler, tüm ulusal ve uluslararası telif hakları ve Genel Teorileri ve bu Genel Teorileri oluşturan alt konsept, kavram ve markaları 1980 tarihinden beri Sayın Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’a ait, her hakkı her ülkede ve her dilde mahfuz, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamülleri ile korunmuş markalardır. Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’ın yazılı izni olmadan, hiç bir şekil, suret ve teknoloji ile ve hiç bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, yorumlanamaz, alıntı yapılamaz ve kopyalanamazlar. Çağdaş, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamüllerini zedeleyen aksi tutum ve davranışlar ayrıca ihtar edilmeden kanuni takibata maruz kılınacaktır. © Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar, 1980-2096. Her hakkı Tüm dünyada mahfuzdur. All rights are reserved worldwide.

RSS XML